Doorzoek website

DWV Doesburg

Waterpolo & Zwemvereniging

Get Adobe Flash player

logo

Beste DWV leden,

We zijn met zijn allen in een moeilijke periode terecht gekomen door het Coronavirus. Hopelijk heeft het nog niet een van jullie getroffen of iemand uit jullie naaste omgeving.Ook DWV heeft haar trainingen- polo- en zwemcompetities stil moetencorona2 leggen. Dit is voor de meeste van ons toch een behoorlijk gemis. Hopelijk kunnen we onze geliefde sport weer spoedig oppakken. Het is nu zaak voor een ieder dat men onder de huidige omstandigheden zo fit en vitaal mogelijk blijft.

Op dit moment is naast de heropening van het zwembad er ook nog geen exact uitsluitsel hoe de competities aflopen. Waarschijnlijk blijft het zoals het nu is geëindigd. Per discipline wordt nu bekeken hoe de start van het nieuwe seizoen eruit komt te zien. Eigenlijk is dat ook niet het belangrijkste nu; is hier verder iets over te melden dan laten wij het jullie uiteraard weten.

Verder zijn ook alle broodnodige activiteiten (kofferbakverkoop, statiegeldactie, compostactie, barbecueafsluiting en het waterpolotoernooi e.a.), om extra financiële middelen c.q. extra leden voor DWV binnen te halen, geannuleerd. Ook is het benaderen van onze adverteerders en sponsoren op dit moment moeilijk. Ook vrezen wij dat gelet op de te verwachten economische crises bij een aantal de prioriteiten verlegd zullen worden ten nadele van adverteren en of sponsoring. Het zou in deze tijd wel fijn zijn om zaken te doen of boodschappen te doen met bedrijven en winkels die DWV altijd gesteund hebben.

Ook vrezen wij dat veel inspanningen die we met elkaar gedaan hebben om DWV te laten groeien voor een groot deel teniet zijn gedaan door deze crises. Helaas zal een groot gedeelte weer opnieuw opgezet moeten worden. Ook de geplande jaarvergadering mag helaas niet gehouden worden op 23 april en zal noodgedwongen verplaatst worden naar later tijdstip, waarschijnlijk na de zomerperiode. Ook hiervan houden wij jullie op de hoogte.

Ook zijn er al sommige leden welke vragen om restitutie of tijdelijke schorsing van de contributie. Hier willen wij op dit moment een afwachtende houding in nemen omdat we nog niet weten wat er geclaimd wordt aan kosten waarvoor DWV officieel een contractuele overeenkomst heeft. Mocht het zo zijn dat door stilvallen van de trainingen en competities er een overschot ontstaat zullen wij voorstel doen in de algemene ledenvergadering hoe dit afgehandeld zal worden. Mochten er bij jullie mensen zijn welke door de huidige situatie moeilijk hun contributieverplichting kunnen nakomen, heeft het dagelijks bestuur al besloten hier coulant mee om te gaan.

Als er nu mensen zijn die door de omstandigheden tijdelijk over extra vrije tijd beschikken en leuke en of interessante ideeën hebben zou het fijn zijn als die zich melden zodat we kunnen kijken of we ze tot werkelijkheid kunnen brengen. Dit hoeft niet sport-gerelateerd te zijn maar kan ook een sociaal project zijn. Hiermee kunnen we in deze moeilijke tijd een stuk goodwill kweken hetgeen ons in een later stadium zal helpen om gemakkelijker onze doelen te kunnen realiseren.

Tenslotte pas goed op jezelf en je naasten en hopelijk tot snel op het bad of elders.

Bestuur DWV.

logoretail

sponsorkliks

Thuisbad DWV

Aankomende events

Geen evenementen